Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk forfatter, biskop, kirkehistoriker

Født fredag den 16. august 1709 i Broager, Sønderborg
Død søndag den 15. juni 1783 i København

Mini-biografi: Var søn af en sognepræst, studerede fra 1727 på gymnasiet i Hamburg, Rostock og Wittenberg Universiteter, opholdt sig en tid i Jena og fra 1735 i København. Fik af professor Hans Gram adgang til Det Kongelige Bibliotek, tjente til studierne som huslærer hos præsten ved Skt. Petri Kirke. Studerede Danmarks kirke- og lærdomshistorie, udgav sammen med historikeren Jacob Langebek, et tidsskrift for udlandet om ældre og nyere dansk kirkehistorie. Ludvig Harboe blev 1738 øverste tysk kapellan ved Garnisonskirken, var fra 1739 enepræst ved Citadellet i København, blev 1741 generalvisitator i Island og skulle få orden i landets dårlige kirkelige tilstande. Udnævntes 1743 til biskop i Trondheim, tiltrådte 1746 og foretog året efter en vanskelig visitatsrejse på 300 mil til Finmarken. Blev 1748 kaldt til København for at bistå biskop Peder Hersleb i Sjællands stift, giftede sig med datteren og blev 1757 selv biskop. Udgav sammen med Ove Høegh-Guldberg, en ny Psalme-Bog med bidrag af Birgitte Boye, interesserede sig for reformationen, islandske samt trondheimske kirkeforhold, offentliggjorde en afhandling om indførelsen af reformationen i Island og efterretninger om Trondheims fire første lutherske biskopper, Var medlem af generalkirkeinspektionskollegiet, af Videnskabernes Selskab, kongelig konfessionarius og konferensråd. Efterfulgtes som biskop af svigersønnen Nicolai Edinger Balle.