Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk forfatter og salmedigter

Født onsdag den 7. marts 1742 i Gentofte
Død søndag den 17. oktober 1824 i København

Mini-biografi: Var datter af en jagtbetjent, forlovede sig som 13årig med en jagtbetjent, der ved brylluppet i 1763 var blevet kongelig skovrider. Blev bosat i Vordingborg, fødte 2 sønner samt en datter, var velbegavet, havde læst europæiske hovedværker på originalsprogene og derved lært engelsk, tysk samt fransk. Var tillige bibelkyndig og deltog 1773 med 20 salmer i en prisopgave udskrevet af Videnskabers Selskab, 18 blev siden optaget i en salmebog som Ove Høegh-Guldberg tilrettelagde for kongehuset, mens man udelod flere af Thomas Kingos salmer. Høegh-Guldberg betalte for sønnernes skolegang i Helsingør og da faderen døde ved en ulykke i 1775 flyttede enken til København med datteren og giftede sig 1778 med en justitsråd. Knyttede stærke bånd til hoffet, skrev 1780 hyrdespillet Melicerte, som en hyldest til enkedronning Juliane Marie for indsatsen i kuppet mod Struensee i 1772, året efter kom stykket Gorm den Gamle, der 1785 blev opført på Det kongelige Teater. Birgitte Boye skrev desuden nogle kantater og det heroiske skuespil Sigrid eller Reginalds Død, på stof fra Saxo, digtet "Tanker ved Kiøbenhavns Ruiner" om Frederik 6. som folkets trøst i forbindelse med katastrofebrandene 1794 og 1795. Holdt op med at skrive efter H.J. Birchs kritik i Billedgallerie for Fruentimmer.