Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk forfatter, gehejmearkivar og historiker

Født torsdag den 23. januar 1710 i Skjoldborg, Thisted
Død onsdag den 16. august 1775 i København

Mini-biografi: Var søn af en sognepræst, blev som 17årigforældreløs, tog i 1732 attestats fra Københavns Universitet, læste historie, latin, oldislandsk, oldengelsk, fransk og tysk. Tjente til studierne ved bl.a. at hjælpe Frederik Rostgaard og Hans Gram i deres private biblioteker og manuskriptsamlinger, blev siden ansat som amanuensis ved Det Kongelige Bibliotek. Begyndte, sammen med Ludvig Harboe, i 1737 at udgive Dänische Bibliothec om dansk kirke- og lærdomshistorie. Jacob Langebek kunne ikke optages i Videnskabernes Selskab og stiftede 1745 derfor Det kongelige danske Selskab til den nordiske Histories og Sprogs Forbedring, blev formand og redaktør af selskabets tidsskrift Danske Magazin, som fik ros af Ludvig Holberg. Kritiserede i bladet hofpræsten Erik Pontoppidan og måtte på dronning Sophie Magdalenes opfordring gøre afbigt. Efterfulgte 1748 Gram som gehejmearkivar og kunne blive medlem af Videnskabernes Selskab, udgav til 1752 seks bind af Danske Magazin, der stadig er en vigtig kilde til Danmarks historie, det videreførtes 1781 af B.C. Sandvig. Fik 1753 Frederik V's understøttelse, til en studierejse sammen med arkivtegner Søren Abildgaard, besøgte Sverige, Finland, Rusland, Livland samt Polen, opsøgte monumenter og samlede skrifter om især dansk historie og hjembragte 4000 afskrifter til arkivet. Modtog Guldmedaljen pro meritis og fik titel af justitsråd samt etatsråd.