Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk forfatter, hofpræst og biskop

Født mandag den 25. marts 1689 i Stod præstegård, Trondheim, Norge
Død mandag den 4. april 1757 i København

Mini-biografi: Var søn af en præst og blev undervist hjemme. Tog studentereksamen 1703, fik en bachelorgrad året efter, læste teologi på Elers' Kollegium i København, bestod eksamen 1707, rejste derefter hjem til Norge for at undervise sine søskende. Øvede sig på at holde prædikener, følte sig usikker på at kunne bestride præstegerningen, overvejede i stedet et jurastudium, tog i 1713 til København, deltog i en disputats og fik tildelt en magistergrad. Blev året efter udnævnt til feltpræst, Peder Hersleb kom nu med Kronprinsens Regiment til Holsten, lå senere med forskellige troppeafdelinger i Nordtyskland og fik godt kendskab til sproget, holdt prædikener på tysk for bl.a. Frederik IV, der opholdt sig hos hæren på den tid. Blev i 1718 præst i Gunslev på Falster, men året efter af kongen udnævnt til slotspræst på Frederiksborg og sognepræst for Hillerød og Herlev. Flyttede til København i 1725 som hofprædikant, blev 1727 medlem af missionskollegiet, indviede 1728 Waisenhuset og blev direktør her. Udnævnt til biskop i Kristiania (Oslo), da Christian VI kom på tronen og i 1737 over Sjællands Stift. Hersleb fulgte med tiden og påtog sig flere erhverv, sad i kommissionen for De lærde Skoler og havde en del ansvar for den nye skoleforordning.