Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk forfatter, teolog, biskop og professor

Født mandag den 12. oktober 1744 i Nakskov
Død lørdag den 19. oktober 1816 i København

Mini-biografi: Blev student 1762, cand.theol. 1765 og tog derefter 1766-69 på rejser til Leipzig og Halle, 1769-70 til Göttingen. 1771 blev Nicolai Eidinger Balle sognepræst i Kjettrup-Gjøttrup sogne og året efter teologisk professor, 1774 dr.theol., hofprædikant og sluttelig i 1783 biskop for Sjælland. Virkede i en brydningstid, hvor kirken og kristendommen var udsat for hårde angreb fra frisindede kredse, der med god grund ønskede kirkens golde udenadslære i skolen og ved konfirmationen ændret. Balle erkendte kirkens mangler og søgte dem udbedret med udgivelsen af en ny lærebog i 1791, ligesom han var formand for kommissionen, der i 1798 udgav Evangelisk-kristelig Salmebog. Var også medlem af skolekommissionen, der gennemførte almueskolens reform. For at oplyse det jævne kirkefolk begyndte Balle i 1793, to gange om ugen at holde forelæsninger om Bibelen i Garnisonskirken, men modstandere udspredte ondsindet sladder om uterlighed ved disse sammenkomster og det pinte ham meget. For at imødegå O. Horrebows tidsskrift "Jesus og Fornuften", begyndte han at udgive sit religionsblad "Bibelen forsvarer sig selv", der blev populært med 30.000 eksemplarer om ugen. I 1798 hyldede en kreds af kristne og jøder Balle med en guldmedalje som "religionens og statens ven".