Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2022

Dansk præst

Født mandag den 13. oktober 1800 i København
Død onsdag den 9. januar 1878 på Frederiksberg

Mini-biografi: Var søn af konferensråd Christian Rothe, dimitteredes fra Borgerdydskolen i København i 1818, læste derefter teologi og tog 1824 kandidateksamen på Københavns Universitet. Foretog en 2 års studierejse med længere ophold i Halle samt Berlin og fik 1829 en licentiatgrad på en afhandling om de psykologiske forestillinger i Det gamle testamente, blev samme år ansat som sognepræst i Hyllested. Wilhelm Rothe havde tæt forbindelse med de grundtvigianske præster i Holsteinborgegnen og blev medlem af Det sydvestsjællandske broderkonvent. Udnævntes 1834 til lektor i teologi og moral ved Sorø Akademi, tog i 1839 den teologiske doktorgrad på en disputats om de kirkelige perikopers oprindelse, et værk, der også vakte opmærksomhed i udlandet. Var fra 1843 sognepræst i Vemmelev og Hemmershøj, varetog dette embede til sin afsked i 1876. Rothe skrev adskillige teologiske samt kirkelige skrifter og udgav den homiletisk-liturgiske håndbog Det danske Kirkeaar og dets Pericoper. Forsøgte at skabe en fornyelse af den gamle evangelisk-lutherske troslære og tog afstand fra H.N. Clausens rationaliserende samt H.L. Martensens spekulative teologi. Viste i flere skrifter og indlæg stor interesse for bl.a. skolevæsen, kirkeforfatning, præstedragt, trosbekendelsen samt symbolforpligtelsen, indtog et moderat konservativt og teologisk positivt stade. Var bror til August, Rudolph og Viggo Rothe.

Solbjerg Parkkirkegård, Frederiksberg (gravsted nedlagt/findes ikke)
© www.gravsted.dk (foto:hs)