Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2023

Dansk præst

Født mandag den 13. oktober 1800 i København
Død onsdag den 9. januar 1878 på Frederiksberg

Mini-biografi: Var søn af konferensråd Christian Rothe, dimitteredes fra Borgerdydskolen i København i 1818, læste derefter teologi og tog 1824 kandidateksamen på Københavns Universitet. Foretog en 2 års studierejse med længere ophold i Halle samt Berlin og fik 1829 en licentiatgrad på en afhandling om de psykologiske forestillinger i Det gamle testamente, blev samme år ansat som sognepræst i Hyllested. Wilhelm Rothe havde tæt forbindelse med de grundtvigianske præster i Holsteinborgegnen og blev medlem af Det sydvestsjællandske broderkonvent. Udnævntes 1834 til lektor i teologi og moral ved Sorø Akademi, tog i 1839 den teologiske doktorgrad på en disputats om de kirkelige perikopers oprindelse, et værk, der også vakte opmærksomhed i udlandet. Var fra 1843 sognepræst i Vemmelev og Hemmershøj, varetog dette embede til sin afsked i 1876. Rothe skrev adskillige teologiske samt kirkelige skrifter og udgav den homiletisk-liturgiske håndbog Det danske Kirkeaar og dets Pericoper. Forsøgte at skabe en fornyelse af den gamle evangelisk-lutherske troslære og tog afstand fra H.N. Clausens rationaliserende samt H.L. Martensens spekulative teologi. Viste i flere skrifter og indlæg stor interesse for bl.a. skolevæsen, kirkeforfatning, præstedragt, trosbekendelsen samt symbolforpligtelsen, indtog et moderat konservativt og teologisk positivt stade. Var bror til August, Rudolph og Viggo Rothe.