Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2023

Dansk forfatter, filolog, lektor og professor

Født mandag den 7. december 1795 i København
Død søndag den 21. december 1879 i Sorø

Mini-biografi: Var søn af konferensråd Christian Rothe, kom tidligt ind ved militæret, udnævntes allerede som 16årig til sekondløjtnant i artilleriet, blev i 1815 landmåler og 1819 premierløjtnant, forlod hæren 1823. Tog på et længere ophold til Frankrig for at studere oldfransk litteratur og blev ved hjemkomsten 1822 ansat som lektor i fransk sprog og litteratur ved Sorø Akademi. August Rothe var vellidt af sine kollegaer, udtalte sig gerne offentligt og gik 1847 imod et forslag om oprettelse af et landøkonomisk institut på godset. Tog ofte på længere ophold til Paris, foretog studier til sine to hovedværker: Om Holger Danske og Les Romans du Renard, plejede omgang med bl.a. poeten Alfred de Vigny og digteren C.A. Sainte-Beuve. Rothe benyttede sig af disse bekendtskaber til at skaffe sig plads i franske blade og få trykt sine omhyggelige oplysende redegørelser om det slesvigske spørgsmål. Udgav desuden nogle pædagogiske småskrifter og et mindeskrift om sin far. Fik i 1849 titel af professor, beholdt sin bolig på akademiet til sin død og virkede i sit otium både litterært, videnskabeligt og praktisk, sad bl.a. som kasserer i Sorø Sparekasse. Blev udnævnt til Ridder af Dannebrog i 1840. Var bror til Rudolph, Viggo og Wilhelm Rothe.