Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk jernbanedirektør og konferensråd

Født torsdag den 20. januar 1814 i København
Død søndag den 10. maj 1891 på Frederiksberg

Mini-biografi: Var søn af godsejer Christian Rothe, blev student 1832 og tog filosofikum 1834. Blev af H.C. Ørsted rådet til at studere kameralvidenskab, blev 1836 cand.polyt., foretog sammen med bl.a. J.G. Forchhammer og Japetus Steenstrup, en studierejse til Bornholm. Fortsatte derefter studierne over teknologi og statsøkonomi. Udgav 1839 værket Agerdyrknings-Chemie eller om Agerjordens Bestanddele, deres Egenskaber og Indflydelse paa Vegetationen. Viggo Rothe var på studierejse til Slesvig og Holsten og aflagde rapport om besøget på bl.a. jernstøberier, teglværker og kalkbrud. Studerede statsøkonomi, industri- og fabriksanlæg i Tyskland, fortsatte til Dresden, Leipzig, Chemnitz, Frankfurt og Paris og besøgte på hjemvejen Holland og Belgien. Blev 1848 teknisk direktør for Det sjællandske Jernbaneselskab og kommitteret ved generaltoldkammerets sektion for toldsager vedrørende hertugdømmerne. Valgtes til Folketinget 1849, var statsrevisor og statsrevisionens formand, medlem af finansudvalget og af komitéen vedrørende verdensudstillingen i London 1851. Rothe foreslog i Industriforeningen, oprettelse af en skole for unge håndværkere, der siden realiseredes som Det tekniske selskabs skole. Var jernbanedirektør til 1885, stiftede en pensionskasse for personalet og indførte billige lystrejser og rabat på godstaksterne ved større forsendelser. Var medlem af borgerrepræsentationen, udnævntes til justitsråd, etatsråd og konferensråd, var Ridder af Dannebrog, Dannebrogsmand samt Kommandør af 2. og 1 grad.