Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk rentekammerkommitteret og godsejer

Født onsdag den 27. juni 1770 på Tybjerggård Gods, Tybjerg, Næstved
Død tirsdag den 31. august 1852 i København

Mini-biografi: Var søn af etatsråd Tyge Rothe, kom som tolvårig i lære hos storkøbmanden Niels Ryberg, forlod pladsen 1787 og blev ansat som volontør i økonomi- og kommercekollegiets ostindiske sekretariat. Christian Rothe tog året efter dansk juridisk eksamen, blev 1790 kopist i rentekammerets sjællandske landvæsenskontor og forfremmedes til fuldmægtig 1701. Blev 1795 sekretær i hoverikommissionen, fik 1797 kongelig udnævnelse til chef for det sjællandske landvæsenskontor, næste år tillige for det fynske. Fik fra 1802 til opgave, sammen med et par andre, at regulere oppebørselen af den påbudte skat på "Besiddelse, Nytte og Brug", skulle tillige beregne og ordne forandringer. Blev 1803, af gehejmestatsminister grev C.D.F. Reventlow, udpeget til at lede og ordne det nye matrikelarbejde på et nyt kontor ved siden af landvæsens- og skattereguleringskontoret. Rothe forlod 1809 landvæsenskontoret, blev 1. sekretær i matrikelkontoret, 1811 medlem og sekretær i den store landbokommission, 1814 1. medlem i Indkomstskatkommissionen i København, samme år udnævnt til kommitteret i Rentekammeret og blev 1840 medlem af Komitéen for den nye matrikels indførelse. Rothe fik titel af kammerråd, justitsråd, etatsråd og konferensråd. Udnævntes 1809 til Ridder af Dannebrog og 1829 til Dannebrogsmand. Far til jernbanedirektør Viggo Rothe og etatsråd Rudolph Rothe, bror til søofficer Carl A. Rothe.