Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2023

Dansk søofficer

Født tirsdag den 8. december 1767 på Tybjerggård Gods, Tybjerg, Næstved
Død lørdag den 12. juli 1834 i København

Mini-biografi: Var søn af etatsråd Tyge Rothe, blev kadet som 11årig og 1783 udnævnt til sekondløjtnant. Blev 1790 premierløjtnant, 9 år efter kaptajnløjtnant, 1806 kaptajn, 1812 kommandørkaptajn, 1817 kommandør og 1833 kontreadmiral. Carl Adolph Rothe sejlede bl.a. med orlogsskibet Indfødsretten til Nordkap, med orlogsskibet Oldenborg til Middelhavet, deltog i en ekspedition til Grønland, var næstkommanderende på briggen Sarpen på kryds langs Norges kyst og på stationsskibet Ærøe til Dansk Vestindien. Blev 1796 indrulleringsofficer i Nakskov, var de næste år næstkommanderende på nogle vagtskibe på Københavns Red, 1801 chef for kavaleriprammen Nyborg ved Slaget på Reden, derefter på orlogsskibet Danmark i eskadre og orlogsskibet Norge på besejling, fortsatte med at føre skibe og sad en tid i engelsk fangenskab i Göteborg. Blev 1808 udnævnt til viceguvernør over Bornholm og Christiansø, siden til guvernør, kom 1822 til København for at være ekvipagemester på Gammelholm samt havnemester, blev deputeret i Admiralitets og Kommissariats Kollegiet, overekvipagemester på Holmen, generaladjudant og jagtkaptajn hos Christian 8. Rothe sad i den vestindiske regeringskommission, var medlem af Regleringskommissionen og dansk befuldmægtiget i Norge ved modtagelsen af de danske orlogsbrigger. Fik titel af kammerherre, modtog erindringsmedaljen for Slaget på Reden, Dannebrogsmændenes Hæderstegn, blev Ridder af Dannebrog samt Kommandør af 2. grad.