Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk forfatter, filosof og landboreformator

Født tirsdag den 16. januar 1731 i Randers
Død lørdag den 19. december 1795 i København

Mini-biografi: Var søn af en kancelliråd, blev 1744 student, 1747 cand.theol., studerede derefter i udlandet og blev ved hjemkomsten 1759 lærer for arveprins Frederik. Tyge Rothe blev kommitteret i generaltoldkammeret, udnævntes af Johann Friedrich Struensee til borgmester i København og kort efter til deputeret i finanskollegiet, forlod stillingen ved Struensees fald. Var gift med datteren af købmand Andreas Bjørn, parret købte Tybjerggård, hvor Rothe slog sig ned og hengav sig til litterær virksomhed. Fik et omfattende forfatterskab, som på grund af et snørklet sprog var svært tilgængeligt, tidens intellektuelle kredse regnede dog Rothe for en stjerne på Danmarks litterære himmel. P.A. Heiberg nævner forfatteren som tilsidesat begavelse i sin indtogsvise: "Ordner hænger man på idioter" og N.F.S. Grundtvig tilegnede Rothes minde sin verdenskrønike. Rothe skrev især om landbosagen og kristendommen, udgav bl.a. Cristendommens Virkning paa Folkenes Tilstand i Evropa, Om Hierarkiet og Pavemagten, Danske Agerdyrkeres Kaar eller vort Landvæsenssystem og Karen Biørns Minde, et følelsesladet mindeskrift om hustruen. Rothe var medstifter af Selskabet for de skiønne og nyttige videnskaber, medlem af Selskabet for borgerdyd og af Videnskabernes selskab. Udnævntes til justitsråd og virkelig statsråd. Var far til Andreas Bjørn Rothe, Carl A. Rothe og Christian Rothe, halvbror til Caspar Rothe.