Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk landøkonom

Født torsdag den 3. juni 1852 i Bogense, Fyn
Død lørdag den 23. februar 1935 på Frederiksberg

Mini-biografi: Var søn af en proprietær, fik efter skoletiden en landbrugsuddannelse og blev 1873 overforvalter på Rosvang under landbrugspioneren N.P.J. Buus, var derefter forvalter på den udtørrede Søborg Sø i Nordøstsjælland, blev 1876 bestyrer af Dronninggård i Frederikslund og Kaningården ved Holte. Rejste til København for at videreuddanne sig tog præliminæreksamen, 1883 landbrugseksamen med udmærkelse og 1885 landinspektøreksamen. Theodor Westermann tog artium og filosofikum, blev 1888 lærer i landbrugsøkonomi efter professor B.S. Jørgensen, 1892 lektor og 1896 udnævnt til professor. Skrev flere instruktive afhandlinger, skriftet "Undersøgelser over Typer af danske Jorder", stod for hovedledelsen af værket Landmandsbogen i tre bind. Westermann var formand for Frøkontrolkommissionen, Foreningen af danske Landbrugskandidater, de Samvirkende Sjællandske Landboforeningers planteavlsudvalg, medlem af Landhusholdningsselskabets bestyrelsesråd, Statens Planteavlsudvalg, Enrico Mylius Dalgas' rådgiver i mosespørgsmålet fra 1889, medlem af Hedeselskabets moseudvalg og Fællesudvalget for Mosedyrkning. Var tillige bestyrelsesmedlem af de Samvirkende Sjællandske Landboforeninger, Københavns Amts Landboforening, medlem af La commission internationale d’agriculture, af komitéen for Danmarks deltagelse i Verdensudstillingen i Paris 1900, Danmarks repræsentant ved de internationale landbrugskongresser i Bruxelles, Paris og Rom. Blev udnævnt til Ridder af Dannebrog, Dannebrogsmand samt til Kommandør af 2. og 1. grad.