Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk direktør, officer og vejingeniør

Født onsdag den 16. juli 1828 i Napoli (Neapel), Italien
Død mandag den 16. april 1894 i Aarhus

Mini-biografi: Kom efter skoleårene på den militære højskole og blev som officer, udkommanderet til tjeneste ved de store vejanlæg i Jylland. Lærte her Jyllands terræn- og jordbundsforhold at kende. Sammen med justitssekretær Georg Morville, færdedes Dalgas i de jyske heder og efterhånden modnedes, hos disse to mænd, tanken om at opdyrke dele af dem. 28. marts 1866 stiftedes i Aarhus Det danske Hedeselskab med Dalgas, Morville og godsejer Mourier som bestyrelse. Man havde hidtil betragtet opdyrkning af heden som alt for kostbar, til at kunne realiseres. Derfor måtte lokalbefolkningen med, så den økonomiske byrde blev fordelt over mange skuldre. Vestjydens sindighed og mistro til alt nyt var ikke nem at overvinde. Men efter det nye selskabs søgning efter mergelgrave og flere vandstandsreguleringer med engvanding, blev modstanden overvundet og Dalgas fik befolkningens ubetingede tillid. Med sin bog Geografiske Billeder fra Heden, der udkom i 2 bind 1867-78, førte Dalgas almenheden ind i et område, den før kun havde kendt gennem Blichers noveller. I stort tal meldte man sig ind i selskabet, som snart opnåede statstilskud. Dalgas arbejdede utrætteligt for sagen, tog på foredragsrejser, stiftede interessentselskaber til oprettelse af plantager, vandingsanlæg m.m., udgav Hedeselskabets Tidsskrift og skrev mange bøger om emnerne.