Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk landmand og landbrugspionér

Født fredag den 6. februar 1835 på Svenstrup Øster Mølle, Aalborg
Død lørdag den 10. april 1886 på Rosvang, Sjørring, Thisted

Mini-biografi: Var søn af en gårdejer, gik på Næsgård agerbrugsskole, var flittig og modtog stipendium fra Det classenske fideikommis til videreuddannelse, tog 1855 præliminæreksamen og kom på Polyteknisk læreanstalt. Gik til forelæsninger i husdyrlære og tog som den første dansker, landbrugseksamen 1856. Blev underforvalter hos Edward Tesdorpf på Ourupgård, 1858 leder af Gedsergårds drift, øvede en pionérindsats i dansk landbrugs udvikling med intensiv drift, fik udvidet rodfrugtavlen, anvendte meget kunstgødning, drev rationel kvægavl og et moderne mejeri. Niels Peter Jensen Buus fik 1867 overdraget udtørringsarbejdet af Sjørring sø og ledelsen af landbruget Rosvang. Viste sig opgaven værdig, fuldendte udtørringsarbejdet og indledte kultivering med bl.a. græsfrøavl, stort fårehold og fortrinlige malkekvæg. Rosvang blev populært lærested for landbrugsvidenskabelige forsøg inden for fodring og mejeri. Buus fik som kyndig opdrætter af jysk malkekvæg, stor indflydelse på dansk kvægavl. Var dommer ved kvægskuet på landmandsforsamlingerne og aflagde beretning om kvægudstillingerne. Skrev Malkekøernes Behandling Sommer og Vinter, der blev oversatte til flere sprog, Beretning om Bedømmelsen af de præmieæskende Is- og Vandmejerier paa mindre Gaarde i Jylland med under 30 Køer og Om Fællesmælkerierne i Jylland. Var bestyrelsesrådsmedlem i landhusholdningsselskabet, medlem af mejeriudvalget, formand for husdyrudvalget i foreningen af jyske landboforeninger. Udnævntes til Ridder af Dannebrog.