Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2023

Dansk landmand og gehejmekonferensråd

Født lørdag den 27. september 1817 i Hamborg (Hamburg), Tyskland
Død torsdag den 2. maj 1889 på Orupgård, Idestrup, Guldborgssund

Mini-biografi: Var søn af en købmand, kom som 17årig i landbrugslære, blev 1837 forvalter på Gammelgård på Lolland, købte 1839 godset Ourupgård og fik ved hjælp af familieformuen anskaffet en hel flere godser på Lolland og Falster, var med sine ti ejendomme en af landets største jordbesiddere. Boede på Ourupgård og stod selv for driften på ejendommene. Edward Tesdorpf lagde vægt på kornavl og dyrkning af foderplanter og et udviklet mejeri, gennemførte omhyggelig brakbehandling, afvandede og drænede jorden, forstod gødningens betydning og brugte kunstgødning. Indførte anglerkvæg, var blandt skaberne af den røde danske malkeko, den første, der anskaffede et flytteligt damptærskeværk med lokomobil og først til at bruge mejemaskiner. Var hovedmanden bag oprettelsen af andelssukkerfabrikken i Nykøbing 1884, kom derved i modsætningsforhold til C.F. Tietgen og De danske Sukkerfabrikker, som var eneproducenter af dansk roesukker. Tesdorpf var formand for fabrikken, sad i 28 år som præsident for landhusholdningsselskabet, medvirkede ved oprettelsen af en dampskibsforbindelse til Storbritannien, til udførsel af levende kreaturer og stillede sine gårde til rådighed for de første landbrugsvidenskabsmænd som Thomas Riise Segelcke, N.J. Fjord og P. Nielsen. Tesdorpf fik titel af etatsråd, konferensråd, gehejmekonferensråd, Ridder af Dannebrog, Dannebrogsmand, samt Kommandør af 2. og 1. grad.