Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk politiker, godsejer og kultusminister

Født onsdag den 17. september 1817 på Rindumgaard, Ridum, Ringkøbing
Død fredag den 10. januar 1879 på Orebygård, Sakskøbing, Lolland

Mini-biografi: Var søn af en godsejer, blev 1835 student fra Sorø Akademi og tog juridisk kandidateksamen 1841, blev derefter volontær i Rentekammeret, 1846 auskultant. Deltog i den lokale administration, først på amtskontoret i Ribe, senere som stedfortræder for amtmanden i Ringkjøbing Amt under dennes virke som stænderdeputeret, blev 1849 konstitueret amtmand for Bornholm. Theodor Rosenørn-Teilmann fik ansættelse som konstitueret sekretær hos indenrigsministeren 1850, blev året efter borgmester i Fredericia og 1853 herredsfoged i Skads Herred. Valgtes 1859 til Landstingsmand, 1861 til medlem af Rigsrådet, 1864 af dettes Landsting. Blev det følgende år valgt til kultusminister i grev C.E. Frijs' ministerium og varetog under C. Leunings sygdom også justitsministerposten. Fik af sin faster overdraget Stamhuset Nørholm ved Varde 1861, styrede dette gennem 18 år, fik afhændet fæstegodset, fremmede godsets kultur ved en række foranstaltninger, som landbrugets fremskridt krævede og foretog omfattende plantninger, der dannede et fremtrædende led af den jyske hedeplantning. Afgik som minister 1868, blev derefter kongevalgt Landstingsmand, 1874 medlem af Rigsretten og 1875 tingets viceformand. Sad som medlem af hedeselskabets repræsentantskab, af Privatbankens råd og af bestyrelsen for Landbygningernes Brandforsikring, fik titel af kammerjunker 1846, blev kammerherre 1862, udnævntes til Ridder af Dannebrog, Dannebrogsmand og Kommandør af 1. grad.