Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk politiker, jurist og justitsminister

Født lørdag den 27. maj 1820 i Førslev, Faxe
Død søndag den 21. juli 1867 i København

Mini-biografi: Var søn af en herredsfoged, blev 1837 student og tog juridisk kandidateksamen 1842, blev derefter volontær i Kancelliet, virkede tillige som juridisk manuduktør. Carl Leuning blev 1848 udnævnt til fuldmægtig i det islandske departement under Justitsministeriet, foretog med offentlig understøttelse en toårig rejse til England og Frankrig for at studere retsplejen ved nævningeretterne. Udgav derefter til det juridiske fakultet: Om Forundersøgelsen i kriminelle Sager efter fransk og engelsk Ret og Anklage, Hovedforhandling og Bevislære i kriminelle Sager efter fransk og engelsk Ret. Udnævntes 1856 til departementschef i Justitsministeriet, overtog 1858 bestyrelsen af brandforsikringsvæsenet. Sad i kommissionerne om embedsmændenes lønningsforhold, om nævningers indførelse og i kommissionen for en ny straffelov. Rejste med Chr. Rimestad til Hamborg og Belgien for at studere deres sø- og handelsretter. Leuning havde væsentligt ansvar for udarbejdelsen af reformlovene om en Sø- og Handelsret i København, om politiets om ordning, retsbetjentenes lønninger og af udkastet til en ny strafferetspleje med nævninge. Blev 1864 formand i kommissionen om de slesvigske distrikters indlemmelse, valgtes samme år som nationalliberal til Rigsrådets Landsting for Sydsjællands kreds og blev 1865 justitsminister i grev C.E. Frijs' ministerium, førte her den nye straffelov gennem Rigsdagen. Var Ridder af Dannebrog, Dannebrogsmand samt Kommandør af Dannebrog.