Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk politiker, godsejer og konseilspræsident

Født torsdag den 18. december 1817 på Frijsenborg, Hammel
Død mandag den 12. oktober 1896 på Frijsenborg, Hammel

Mini-biografi: Var søn af grev Jens Christian Carl Krag-Juel-Vind-Frijs til Frijsenborg, blev 1835 student fra Sorø Akademi og tog 1842 juridisk embedseksamen. Styrede fra 1849 en del af faderens ejendomme, blev ved faderens død 1860 lensgreve og arvede 1867 Stensballegård, afhændede siden grevskabets store bøndergods til selvejendom på liberale vilkår. C.E. Frijs deltog tidligt i det offentlige liv, var bl.a. medlem af Skanderborg amtsråd, medstifter og formand for Grundejerforeningen, fra 1858 medlem af Rigsrådet, stemte 1863 for November-forfatningen, blev 1864 medlem af Rigsrådets Landsting og fik forhindret Danmarks indblanding i nye militære konflikter efter nederlaget i 2. slesvigske krig. Dannede efter kongens anmodning ny regering 1865, fik som konseilspræsident og udenrigsminister de følgende 5 år gennemført flere vigtige love inden for kommunal-, militær-, kirke-, retspleje- samt jernbanevæsenet og fik Grundloven revideret i 1866. Trak sig tilbage 1870, bevarede dog sin plads i Landstinget til 1880 og varetog derefter sine godser. Etablerede 1874 trævarefabrikken Bastian i Horsens, som skulle forarbejde grevskabets træ, fabrikken blev tegnet af byens arkitekt J.C. Clausen. Frijs fik titel af hofjægermester og kammerherre. Blev udnævnt til Kommandør af 1. grad af Dannebrog, Storkorsridder, Dannebrogsmand samt til Ridder af Elefanten. Far til Mogens Krag-Juel-Vind-Frijs.