Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk kulturingeniør og politiker

Født lørdag den 1. februar 1868 på Store Hallegård, Olsker, Bornholm
Død tirsdag den 26. april 1955 i Charlottenlund

Mini-biografi: Var søn af en proprietær og blev 1891 landbrugskandidat fra Næsgård agerbrugsskole. Anbefaledes af Th. Westermann til Hedeselskabets direktør Enrico Dalgas og blev 1893 ansat i selskabet som sagkyndig. Thorvald Claudi Westh kritiserede de tyske opdyrkningsprincipper med store arbejdsomkostninger til udgrøftning og kultivering, mente at en højmose skal henligge med græs flere år før opdyrkningen. Ønskede afvandings- og kultiveringsarbejdet tilrettelagt og gennemført med offentlig støtte, stillede op som folketingskandidat for Det Radikale Venstre for at få politisk støtte, opnåede ikke valg. Fremlagde ved et foredrag i Hjørring sine synspunkter, kritiserede hedeselskabets læplantningsarbejde og stillede selskabets bestyrelse det ultimatum, at enten gik man ind i grundforbedringsarbejdet eller han virkeliggjorde tankerne om et statsligt alternativ. Afvistes og forsøgte forgæves, sammen med klitplantør V. Pinholt, at få en hedekommission til at etablere grundforbedringen som en statslig opgave. Westh fik 1918-19, i samarbejde med landbrugsminister Kristjan Pedersen etableret Statens grundforbedringsvæsen, en ny hedekommission, fik organisationen nedlagt, arbejdet blev overført til hedeselskabet, der accepterede repræsentation i bestyrelsen af landbrugsministeriet og de store landbrugsorganisationer. Westh var medlem af Viborg byråd, Hellerup menighedsråd, hovedbestyrelsen for Henry George foreningen, for Dansk freds- og folkeforbundsforening, stifter af og formand for Jysk forening for naturvidenskab og medlem af Dansk ingeniørforening.