Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk biskop

Født mandag den 12. juli 1773 i Bogense, Fyn
Død lørdag den 31. juli 1830 i Aarhus

Mini-biografi: Var søn af en toldinspektør, blev 1790 student fra Frederiksborg Skole og påvirkedes en del af rektor Bendt Bendtsen. Studerede teologi på Københavns Universitet og tog 1795 attestats, var i studietiden knyttet til bl.a. D.G. Moldenhawer og Friederich Münter. Peter Hans Mønster var ansat som lærer ved Efterslægt selskabets skole og blev 1803 udnævnt til inspektør. Fortsatte sine studier i teologi og humaniora, var som teolog tilhænger af den liberale neologi og vendte sig mod den overleverede religionsundervisning i tilknytning til Luthers, Erik Pontoppidans og Nicolai Edinger Balles katekismer med deres forældede moral. Mønster blev 1805 sognepræst i Gyrstinge og Flinterup, 1807 tillige amtsprovst over Sorø amt, forflyttedes 1813 til Ringsted og Benløse. Interesserede sig for skolevæsen og folkeoplysning og var tilhænger af indbyrdes undervisning, blev 1819 medlem af kommissionen for indførelsen af denne. Udgav sammen med Joseph Abrahamson, værket Om den indbyrdes Underviisnings Væsen og Værd I-III og udarbejdede tabellerne, der skulle bruges ved undervisningen. Disputerede 1826 for den teologiske doktorgrad med afhandlingen De Dionysii Alexandrini circa Apocalypsin Johanneam sententia, hujusque vi in seriorem libri æstemationem og blev 1829 biskop over Aarhus stift, nåede dog kun at varetage embedet et halvt år. Udnævntes til Ridder af Dannebrog og Dannebrogsmand.