Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk officer

Født søndag den 6. december 1789 i København
Død onsdag den 6. januar 1847 i Odense

Mini-biografi: Var søn af officer og forfatter Werner Abrahamson, blev som 12årig artillerikadet, 4 år efter officer, blev 1808 lærer ved artillerikadetinstituttet, overgik til generaladjudantstaben og blev premierløjtnant. Betroedes at føre Frederik VI's gehejmekorrespondance, blev 1812 kaptajn og divisionsadjudant. Var under okkupationen af Frankrig i 1816-18 ved Wellingtons hovedkvarter i Aachen, havde flere diplomatiske hverv og udnævntes 1817 til kammerjunker. Interesserede sig for undervisning, gik ind for den indbyrdes undervisning, hvor en lærer underviste flere ved hjælp af de dygtigste elever. Joseph Abrahamson blev forstander for Sølvgades Kaserneskole, indførte metoden som forsøg, udarbejdede tabeller og vejledninger og udgav sammen med P.H. Mønster, værket Den indbyrdes Underviisnings Væsen og Værd I-II, 1865 blev normalskolen nedlagt. Abrahamson fik 1830 vedtaget et forslag om nyordning og oprettelse af en militær højskole, blev skolens første undervisningsdirektør, men havde samarbejdsvanskeligheder med ledelsen og afsattes 1835. Blev i stedet generalkrigskommissær, chef for udskrivningsvæsenet for hær og flåde og blev 1840 oberst. Sad i Roskilde stænderforsamling og plæderede forgæves for indførelse af almindelig værnepligt. Var medstifter og præsident for Det kgl. nordiske oldskriftselskab, en tid direktør for døvstummeinstituttet, direktør for Det kgl. stentrykkeri. Fik titel af kammerherre, blev Ridder af Dannebrog, Dannebrogsmand samt Kommandør.