Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk vicestatholder

Født mandag den 23. oktober 1615 på Villestrup/Willestrup, Astrup, Mariagerfjord
Død lørdag den 29. maj 1686 på Villestrup/Willestrup, Astrup, Mariagerfjord

Mini-biografi: Var søn af rigsråd Iver Juul, rejste 1633 til udlandet, studerede i Wittenberg, England, Nederlandene, Frankrig og Italien. Blev ved hjemkomsten 1639 hofjunker, var med rigsråderne Corfitz Ulfeldt og Gregers Krabbe i England og blev 1641 kammerjunker. Ove Juul giftede sig 1649 med en datter af Frederik Urne og gik 1655 som resident til Stockholm. Blev af Frederik III i 1658, sendt til den svenske konge Karl 10. Gustav for at søge en tålelig fred med en tættere alliance mellem de nordiske riger, skulle forsøge at vinde Corfitz Ulfeldt ved store løfter. Ledsagede sammen med Henrik Bielke, svenskekongen til mødet med Frederik III på Frederiksborg. Juul blev efter freden forlenet med Mariager Kloster, var 1661 med kommissionen, der i Malmø forhandlede om kongens køb og afståelse af skånske adelsgodser til Sverige som vederlag for Bornholm, blev samme år assessor i Kancellikollegiet og amtmand over Aalborg Amt. Udnævntes 1669 til gehejmeråd, assessor i Statskollegiet og Højesteret og til vicestatholder i Norge. Blev 1676 vicekansler i Danske Kancelli, var med til at dømme Griffenfeld og Oluf Rosenkrantz, sad i kommissionen, som undersøgte Vitus Berings danske krønike. Blev 1681 stiftamtmand over Aarhus Stift, amtmand over Aarhusgaard Amt, Kalø og Stjernholm Amter. Ridder af Dannebrog.