Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk rigsråd

Født lørdag den 14. august 1563 på Villestrup/Willestrup, Astrup, Mariagerfjord
Død fredag den 23. november 1627 på Kongelv, Akerhus, Norge

Mini-biografi: Var søn af landsdommer Axel Juul og gik i skole i Viborg. Rejste derefter til udlandet og studerede de følgende 7 år i Tyskland, Frankrig og Italien, blev ved sin hjemkomst 1586 ansat i Kancelliet. Giftede sig i 1589 og opgav sin stilling, blev i år 1600 enkemand, men giftede sig igen i 1602. Iver Juul blev i 1598 udnævnt til landsdommer i Jylland, var 1608 befuldmægtiget for samme provins adel, da prins Christian blev valgt til tronfølger. Fik på grund af sit embede tildelt Gudum Kloster og Pandumgaard som len og ved sin optagelse i Rigsrådet december 1616 tillige Bøvling Len. Fik som medlem af rigsrådet tildelt opgaver i flere kommissioner, var 1618 blevet sendt til Bornholm og Gulland for at holde retterting, hørte politisk absolut til hos Fredspartiet. I 1627 da de kejserlige hære brød ind i Jylland, forhandlede Juul med adelen i Viborg Stift om bevillinger, men måtte i oktober flygte fra sin gård Villestrup, havde til hensigt at komme til Sjælland, havnede i stedet i Marstrand i Sverige, tog herfra til Kongelv, men blev i november indhentet af døden.