Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk landsdommer

Født 1503 i Hedegård, Glesborg, Djursland - (mangelfuld?)
Død lørdag den 10. august 1577 i Viborg

Mini-biografi: Var søn af en adelsmand, studerede formentlig i udlandet, blev magister og blev i slutningen af 1520'erne ansat i kancelliet. Axel Juul var 1532 i Stockholm for at forhandle med Gustav Vasa og var blandt de danske befuldmægtigede, der 1534 sluttede forbundstraktaten med Sverige. Indtog under grevefejden en fremskudt plads på Christian III's side, rejste i foråret 1535 rundt i de jyske herreder for at tinge med bønderne om halsløsning, var 1537 meddommer i den store jyske rettertingsrejse, oppebar i disse år en stor del af skatterne i Jylland. Var fra 1536 lensmand på Aalborghus og påbegyndte opførelsen af det nye Aalborghus. Blev 1551 sendt til Jylland som landsdommer og derefter til Island for at gennemtvinge reformationen. Juul havde Asmild kloster i fri forlening, fik Essenbæk Kloster og under syvårskrigen en del større og mindre len, som sikkerhed for lån til kronen. Blev 1557 kantor ved Viborg Domkirke, fik 1577 Viborg byskat bevilget samt alle sine forleninger bekræftet for livstid. Arvede gården Villestrup i Himmerland, fik den udvidet den til en anselig ejendom ved bl.a. at få kongen til at skænke sig to gårde i nærheden, der var inddraget som forbrudt gods på grund af ejernes tilslutning til Skipper Clement.