Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk rigsadmiral, gehejmeråd og guvenør

Født fredag den 13. januar 1615 på Ellinggaard, Norge
Død fredag den 16. marts 1683 i København

Mini-biografi: Søn af Norges kansler Jens Bjelke og bror til Jørgen og Ove Bjelke, sidstnævnte efterfulgte sin far som kansler. Henrik Bjelke gik på Universitetet i Padua, men sprang fra og søgte ind ved militæret. Blev i 1640 hofjunker hos prins Frederik Hendrik af Nederlandene. Bjelke opholdt sig mest i Oranien, blev alligevel udnævnt til major af den danske konge Christian IV. Kom til Danmark i 1644, men blev sendt videre til sit hjemland Norge, for at gøre tjeneste hos statholder Hannibal Sehested, der var ved at opbygge den norske hær til Torstenssonkrigen. Da krigen sluttede i 1645, søgte Bjelke igen til udlandet og kom til Holland for at gøre tjeneste hos Corfitz Ulfeldt. Bjelke blev slået til ridder ved hjemkomsten til Danmark og udstationeret til Island som lensmand. Valgte at blive søofficer i 1653 og havde i starten mest observationsopgaver, men kom i krigstjeneste under Karl-Gustav krigene 1657-60, var nu udnævnt til vice-rigsadmiral. Deltog i forskellige træfninger og støttede hollænderne ved slaget i Øresund. Bjelke var begyndt at få politisk magt, blev udnævnt til rigsråd i 1660 og støttede Frederik 3. i at indføre enevælden, blev præsident for admiralitetet i 1662 rigsadmiral samt medlem af statskollegiet og højesteret.