Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk direktør

Født onsdag den 7. november 1888 i Blegind, Skanderborg
Død lørdag den 29. januar 1972 i Viborg

Mini-biografi: Var søn af en gårdejer, gik først på landbrugsskole, derefter på Landbohøjskolen og blev 1910 landbrugskandidat. Fik ansættelse ved Hedeselskabets mose- og engafdeling som sekretær for ingeniør Th. Claudi Westh. Niels Basse blev 1916 distriktsbestyrer i Viborg distrikt, satte i starten af 1920'erne gang i flere store mosekultiveringsarbejder og blev ved Wesths afgang 1924, leder af moseafdelingen. Arbejdede på at organisere den statsstøttede grundforbedringsvirksomhed, blev opmærksom på den politiske problematik med et ikke kommercielt selskabs virksomhed og forsøgte at opnå statslig støtte, delvis gennem lokale kredses politiske pres. Hedeselskabet blev 1939-40 pålagt at tilvejebringe en maksimal udnyttelse af de nationale produktionsmidler, Basse blev medlem af det nyoprettede Statens landvindingsudvalg og virkede på at placere landbrugets erhvervsinteresser som den centrale motiveringsfaktor. Blev 1937 direktør for A/S Jysk Landvinding, udnævntes 1943 til direktør for Hedeselskabet og besluttede at opdyrkningen af heden skulle komme før beplantningen. Efter 2. verdenskrig faldt interessen for landvindingsarbejdet, Basse prøvede omkring 1952 at gøre det til en sag i sammenligning med Dalgas' pionerindsats, men planerne om at gøre 148.000 ha hav- og søarealer til landbrugsjord mødte modstand fra fiskeribiologer, lystfiskere, jægere og naturvenner og måtte derfor opgives. Basse var Ridder af Dannebrog, Dannebrogsmand samt Kommandør af Dannebrog.