Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk overpræsident og konferensråd

Født lørdag den 23. februar 1788 i København
Død torsdag den 20. marts 1856 i København

Mini-biografi: Var søn af en brygger, dimitteredes privat 1803 og tog 1806 juridisk kandidateksamen. Blev 1809 underkancellist, 1812 kancellist i Danske Kancelli, var fra 1810 tillige 3. lovkyndige dommer i Københavns Søret. Udnævntes 1814 til assessor i Den kongelige Landsoverret og Hof- og stadsret, blev 1822 højesteretsassessor, 1825 deputeret i Danske Kancelli samt chef for 3. departement. Var ofte i konflikt med statsminister Poul Christian Stemann, opgav 1846 sin stilling og blev overpræsident i København. Var ledende medlem af administrationen af hovedstadens fattigvæsen, af Fødsels- og Plejestiftelsen, sad bl.a. i brændevinsbrændingskommissionen, kommissionen vedrørende systemerne for straffeanstalterne i Danmark og Holsten, foreslog 1843 udsondring af kirke- og skolevæsenet fra den øvrige administration til henlæggelse under et kollegium, der tillige skulle behandle hertugdømmernes sager. Lange var i 1847 leder af komitéen angående indførelsen af vand-, gas- og kloakanlæg i København, fra 1851 tillige af kommissionen for hygiejniske forholds forbedring, var modstander af gadeskylning, men tilhænger af det Jerichauske tøndesystem, afviste ved A.S. Ørsteds hjælp F.C. Kabells kloakplaner, hvilket blev skarpt kritiseret fra sagkyndig teknisk side. Lange foretog 1851 den første borgerlige vielse på rådhuset. Fik titel af kancellisekretær og konferensråd, modtog Storkorset, blev udnævnt til Ridder af Dannebrog, Dannebrogsmand og Kommandør af Dannebrog.