Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk ingeniør og salineinspektør

Født søndag den 28. februar 1808 i Aarhus
Død torsdag den 31. december 1903 i København

Mini-biografi: Var søn af en kordegn, blev 1828 student fra Metropolitanskolen, tog året efter filosofikum og polyteknisk adgangseksamen, blev 1833 cand.polyt. Rejste derefter til udlandet for at studere mølleri og vandbygningsfag. Friedrich Christian Kabell modtog 1836 præmie for besvarelse af Videnskabernes Selskabs prisopgave om kalk og mørtel, konstitueredes året efter til overinspektør ved den kgl. Saline Travensalz ved Oldesloe i Holsten, blev fastansat 1838 og varetog stillingen til 1863. Kabell interesserede sig for hygiejne og præsenterede i 1844 en gennemarbejdet plan for et moderniseret vandforsyningssystem med afløb til kloakker i København. Fik af kommunalbestyrelsen støtte til en rejse for at studere Hamburgs system. Udarbejdede 1845 et detaljeret projekt til et lignende anlæg i København, der blev afvist på grund af mangler som, at det kun virkede med overfladevand fra søerne og ikke med artesiske boringer, i 1847 nedsattes en komité til udarbejdelse af en ny plan ledet af overpræsident Michael Lange, der var modstander af gadeskylning. Kabell byggede 1848-52 en dampmølle for bagerne Marstrand og Nielsen i København, blev 1863 amtsforvalter i Ringkøbing, 1870 i Skanderborg. Modtog 1888 medalje for diatomekiselpræparater ved Nordiske industri, kunst og landbrugsudstilling i København, fik titel af kammerråd, Justitsråd og blev udnævnt til Ridder af Dannebrog.