Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk politiker, amtmand, justits- og statsminister

Født lørdag den 14. april 1764 i København
Død søndag den 25. november 1855 på Herlufsholm, Næstved

Mini-biografi: Søn af gehejmestatsminister C.L. Stemann. Student 1780 og cand.jur. allerede året efter. Studierejser i udlandet, hvorefter han beklædte mindre stillinger i statsadministrationen. Assessor i Højesteret 1789. Ejer af godset Benzonslyst på Djursland og senere af Valbygård ved Slagelse. Fra 1798 amtmand i Sorø og administrator for Sorø Akademi. Blev 1827 chef for Danske Kancelli, hvad der nærmest svarer til statsminister nu om dage. Stemann var i udpræget grad enevældens mand og gik kun modstræbende med til indførelsen af de rådgivende stænderforsamlinger i 1834. Var også indledningsvis stærk modstander af bevægelsen for en liberal forfatning i 1840'erne, men ændrede efterhånden holdning, da han ikke tiltroede kronprinsen, den senere Frederik 7., evnerne til at lede landet som enevældig konge. Da systemskiftet endelig kom, var Stemann sat ud af spillet på grund af sygdom og kunne blot modtage sin afsked den 21. marts 1848. Fungerede herefter som forstander for Herlufsholm Skole og Gods, modtog Elefantordenen 1828.