Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2023

Dansk gehejmestatsminister

Født tirsdag den 12. december 1730 i Meldorf, Slesvig-Holsten, Tyskland
Død torsdag den 11. november 1813 i Sorø

Mini-biografi: Var søn af en etatsråd, studerede i Göttingen til 1751 og tilegnede sig betydelig matematisk viden. Blev volontær i Tyske Kancelli og 1754 sekretær. Christian Steman blev meddirektør ved Fabriksmagasinet, 1763 udnævnt til kommitteret i Økonomi- og Kommercekollegiet, var medlem af Landvæsenskommissionen og gik ind for Stavnsbåndets ophævelse. Blev 1768 udnævnt til etatsråd, overtog posten som kommitteret i Generaltoldkammer- og Kommercekollegiet og var tysk kommercesekretær. Fik 1771 af Struensee besked på at affatte en plan for Tyske Kancelli, udnævntes til deputeret med Slesvig som departement. Ved Struensees fald sluttede Stemann sig til Ove Høegh-Guldberg, blev dronning Juliane Maries fortrolige, udnævntes til konferensråd, til medlem af kommissionen til anlæggelse af Ejderkanalen, til 1. deputeret i Vestindisk-guineiske Rente- og Generaltoldkammer og deputeret i Finanskollegiet. Fik sæde i Dansk-vestindisk Handelsselskab, udnævntes til medlem af Overskattedirektionen, af direktionen for stutteri- og veterinærvæsenet og sad i Kvægsygekommissionen. Modtog det hvide bånd 1776, blev efter Bernstorffs fald 1. deputeret i Finanskollegiet, Rentekammeret og Bjergværksdirektoriet samt medlem af Generalvejkommissionen. Udnævntes til finansminister, blev medlem af Skatkammer- og Bankdirektionen, Bankkontoret og Den ekstraordinære Finanskommission. Stemann var amtmand over Haderslev Amt, blev 1789, overpræsident i Altona, 1808 gehejmekonferensråd, modtog året efter Elefantordenen og Sølvkorset. Far til Poul Christian Stemann.