Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2023

Dansk officer og krigsminister

Født onsdag den 18. april 1810 på Gisselfeld
Død onsdag den 9. juli 1879 i København

Mini-biografi: Indtrådte på Landkadetakademiet 1826 og udnævntes til sekondløjtnant 1830. Derefter udnævnt til premierløjtnant 1835, kaptajn 1848, major 1850, oberstløjtnant 1851, oberst 1860 og generalmajor 1865. Deltog i Treårskrigen som stabschef ved Schleppegrells brigade og som bataljonschef. I tiden mellem de slesvigske krige chef for 19. Bataljon, som under Neergaard blev en mønsterenhed, hvor bl.a. kronprinsen, den senere Frederik VIII, gjorde tjeneste. Var desuden aktiv som militærfaglig forfatter, bl.a. med skriftet Mit Forpostsystem (1863). Under krigen 1864 brigadechef og i kortere perioder divisionskommandør. Krigsminister i regeringen Frijs, november 1865. Neergaard kunne imidlertid ikke forlige sig med de kraftige reduktioner i hæren, som efter nederlaget i 1864 var ønsket fra politisk side og forlod derfor ministerposten allerede i september 1866. Derefter igen brigadechef indtil pensionering 1877. I en årrække formand for De danske Skytteforeninger. Storkors af Dannebrogordenen 1877.