Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Norsk/Dansk general

Født torsdag den 28. juni 1792 i Larvik, Norge
Død fredag den 26. juli 1850 i Flensborg, Tyskland

Mini-biografi: Indtrådte i det norske landkadetkorps i 1804 og blev udnævnt til sekondløjtnant i 1807. Udmærkede sig i kampene mod Sverige 1808 og 1814. Ønskede ikke at tjene under den svenske tronfølger Karl Johan (Bernadotte) og rejste derfor til Danmark sammen med vennerne Olaf Rye og Hans Helgesen. Gjorde en kort tid tjeneste i den preussiske hær under Blücher og kom derefter med den danske besættelsesstyrke (Auxiliærkorpset) til Nordfrankrig. Hjemme igen gjorde Frederik Adolph Schleppegrell i en årrække tjeneste i Ålborg og i Helsingør. Var ved udbruddet af Treårskrigen 1848, oberst og chef for 2. Jægerkorps i København. Deltog som korpskommandør i kampene ved Bov, Slesvig og Dybbøl og viste her et stort personligt mod og fremragende troppeføring. I maj 1848 udnævnt til generalmajor. Gjorde sig igen heldigt bemærket i kampene ved Kolding og i udfaldet fra Fredericia 6. juli 1849. Under slaget ved Isted den 25. juli 1850, hvor Schleppegrell førte den først angribende division, blev han ramt i hovedet af en geværkugle. Døde dagen efter på lazarettet i Flensborg.