Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Norsk/Dansk oberst

Født fredag den 4. oktober 1793 i Oslo, Norge (tidl. Christiania/Kristiania)
Død søndag den 28. februar 1858 i Rendsburg (Rendsborg), Schleswig-Holstein, Tyskland

Mini-biografi: En besynderlig soldaterskæbne. Norsk af fødsel. 1813 sekondløjtnant i den norske hær. Deltog i krigen mod Sverige 1813-14. Ønskede ikke at tjene under Karl Johan (Bernadotte) og meldte sig derfor sammen med sine to nære venner, de senere så berømte generaler Rye og Schleppegrell, til den preussiske hær. Deltog under Blücher i slaget ved Waterloo. Derefter i dansk tjeneste. Efter Napoleons fald kom han med den danske besættelsesstyrke (Auxilliærkorpset) til Nordfrankrig. Forblev her efter besættelsens afslutning, idet han var blevet gift med en fransk kvinde. Gjorde tjeneste i Nationalgarden og ernærede sig i øvrigt ved landbrug og hestehandel. Efter hustruens død en kort tid i Norge og fra 1840 bosat i Bergenhusen i Sydslesvig. Ved Treårskrigens udbrud 1848 søgte han først optagelse i den slesvig-holstenske insurgenthær, men fik afslag. Derefter i dansk tjeneste under sin gamle ven Schleppegrell. Udmærkede sig ved personligt mod og koldblodighed bl.a. i slaget ved Isted. 1850 kommandant i Frederiksstad. Fik heltestatus på grund af sit forsvar af byen mod en stor overmagt. Efter krigen og til sin død garnisonskommandant i Rendsborg.