Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk gehejmestatsminister

Født fredag den 7. september 1694 på Lübz, Mecklenburg, Tyskland
Død lørdag den 29. januar 1763 i København

Mini-biografi: Var søn af en embedsmand, studerede i Hamborg og Kiel, var en del af Frederik 4.'s hofstat under felttoget 1712-13 og blev udnævnt til kammerjunker. Genoptog studierne på forskellige universiteter og var på rejse i Holland, England, Frankrig og Tyskland. Johan Ludvig Holstein var fra 1716 i dansk-norsk tjeneste, blev hofmarskal hos kronprins Christian 1721, tre år senere overkæmmerér, blev tilforordnet i Missionskollegiet 1727 og førstedirektør for Vajsenhuset. Da Christian 6. kom på tronen 1730 blev Holstein udnævnt til stiftamtmand over Sjællands Stift, amtmand over Københavns og Roskilde Amt, blev skoleherre for Herlufsholm, var deputeret for finanserne, afløste Iver Rosenkrantz som oversekretær i danske kancelli, fik sæde i konseillet og bevarede sin position hele livet. Blev patron for universitetet 1740 og 1. medlem af landvæsenskommissionen 1757, stiftede sammen med historikerne Andreas Hojer og Hans Gram Videnskabernes Selskab, blev præsident og bestemte at selskabets skrifter skulle udgives på dansk. Holsteins bogsamling på ca. 20.000 bind, 10.000 bind disputatser og 1.000 håndskrifter blev solgt på auktioner, Bibel- og Luther-samlingen blev købt af det Kongelige Bibliotek, der siden tillige overtog håndskriftsamlingen. Var lensgreve til Ledreborg, gehejmeråd, gehejmekonferensråd, modtog l'union parfaite, udnævntes til Ridder af Elefanten ved Frederik 5.'s kroning og var Ridder af Dannebrog.