Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk forfatter, jurist og historiker

Født søndag den 18. maj 1690 i Karlum, Tønder
Død fredag den 28. august 1739 i Slesvig, Tyskland

Mini-biografi: Var søn af en sognepræst, rejste 1706 til Halle for at studere medicin, fulgte samtidig forelæsninger over moral, historie, naturret og statsret, måtte afbryde studierne og vende hjem. Andreas Hojer blev 1713 ansat som hovmester for J.G. Holsteins sønner, fik ved dennes indflydelse lov til at konkurrere om et medicinsk professorat ved Københavns Universitet, vandt ikke men fik lov at praktisere som læge. Udgav 1718 Kurtzgefaszte Dännemärckische Geschichtede, i lang tid eneste brugbare håndbog over Danmarkshistorien, dele af indholdet vakte bl.a. Ludvig Holbergs harme. Hojer blev 1721 ansat som sekretær i den norske matrikelkommission, udnævntes 1722 til kongelig historiograf og fik til opgave at færdiggøre de tyske årbøger over Frederik 4.'s regeringshistorie. Fik i løbet af otte år ført bøgerne frem til 1711, blev udnævnt til kommitteret i Politi- og Kommercekollegiet og fik sin ønskestilling som bibliotekar ved Det Kongelige Bibliotek. Blev frataget alle hverv da Christian 6. kom på tronen, vendte snart tilbage og udnævntes 1734 til professor i natur-, folke- og statsret. Blev medlem af Missionskollegiet og direktør for Vajsenhuset, højesteretsassessor, dr. juris bullatus 1736 og året efter medlem af det nye generalkirkeinspektionskollegium, viste stor interesse for undervisning og opdragelse og havde stor forståelse for danskheden i Sønderjylland.