Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk gehejmestatsminister

Født lørdag den 5. december 1674 på Rosenholm Slot, Hornslet, Djursland
Død lørdag den 13. november 1745 på Rosenholm Slot, Hornslet, Djursland

Mini-biografi: Var søn af gehejmeråd Erik Rosenkrantz til Rosenholm, kom som 17årig på Ridderakademiet i København, var tre år på dannelsesrejse i udlandet, vendte hjem 1697. Blev året efter udnævnt til kammerjunker hos prinsesse Sophie Hedevig, et par år efter af Frederik 4., sendt på diplomatisk mission til Karl 12. af Sverige, blev 1702 udnævnt til etatsråd, blev dansk gesandt i England og fik ry som en dygtig diplomat i engelske statsmandskredse. Iver Rosenkrantz vendte hjem 1706, tog 1708 med Frederik 4. til Italien, 1709 udnævnt til Ridder af Dannebrog og amtmand over Københavns Amt. Ved starten af Store Nordiske Krig fik Rosenkrantz til opgave at få Englands støtte til Danmark og kunne først 1716 tiltræde amtmandsposten, fik samtidig sæde i Politi- og Kommercekollegiet, blev 1717 gehejmeråd, udnævnt til stiftamtmand i Viborg 1723. Af Christian 6. hentet tilbage til København, fik sæde i konseillet, blev Ridder af Elefanten, udenrigsminister og sat i spidsen for det danske og det tyske kancelli. Blev i 1740 uenig med kongen, der foretrak at Danmark allierede sig med Frankrig i stedet for med England, fratrådte derfor sin stilling. Rosenkrantz var en lærd mand, der sammen med historikeren Hans Gram forsøgte at modernisere og forbedre Københavns Universitet.