Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2023

Dansk stiftamtmand, etatsråd og gehejmeråd

Født torsdag den 12. marts 1612 på Rosenholm Slot, Hornslet, Djursland
Død torsdag den 13. oktober 1681 på Rosenholm Slot, Hornslet, Djursland

Mini-biografi: Var søn af den lærde Holger Rosenkrantz, fik sammen med sine søskende en god uddannelse på faderens skole og kom da denne lukkede og familien flyttede, på Odense Latinskole. Gik siden to år på Sorø Akademi og kom som 17årig til udlandet for at studere, først et par år ved Oxford Universitet, fra 1631 på universitet i Leiden. Erik Rosenkrantz blev 1634 udnævnt til kammerjunker og vendte hjem til Danmark for at deltage i prins Christians bryllup med Magdalena Sibylla af Sachsen. Rejste året efter til det adelige akademi i Saumur i Frankrig for at lære bl.a. dans, fægtning og ridning, besøgte ved den lejlighed tillige Paris og Orleans. Vendte hjem 1637 efter i alt 7 år i udlandet og begyndte en karriere ved hoffet, først som kammerjunker hos prins Christian på Nykøbing Slot, blev derefter lensmand på Halsted Kloster, krigskommissær på Lolland-Falster, lensmand på Aarhusgård, stiftsbefalingsmand over Århus Stift, lensmand på Kalø Slot, stiftamtmand i Aarhus, amtmand over Kalø og Stjernholm, etatsråd og assessor i Statskollegiet og Højesteret. Udnævntes 1675 til gehejmeråd og stiftsbefalingsmand over Havreballegård, Kalø og Stjernholm Amter. Havde adskillige godser, arvede Rosenholm, købte Vosnæsgaard, Høgholt, Kærstrup og fik gennem sine tre ægteskaber yderligere en del gårde.