Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk lensmand

Født mandag den 9. maj 1586 på Glimmingehus, Skåne, Sverige
Død lørdag den 31. juli 1647 i Odense

Mini-biografi: Var søn af en godsejer, gik på Herlufsholm Skole, blev derefter optaget i huset hos kansler Christian Friis til Borreby og ledsagede i 1603 denne til England i anledning af James 1.s kroning i London. Holger Rosenkrantz var otte år i nederlandsk krigstjeneste og deltog 1611-13 i Kalmar-krigen med et selverhvervet kompagni. Var 1614-17 forlenet med Roskildegård, 1617-20 med Halmstad, 1620-25 med Laholm og 1625-45 med Bornholm. Ejede i Skåne Glimminge, i Halland Demmestrup, Perstorp, Torup, Skotterup, Claustrup, Troilunge, på Sjælland Egholm, Trudsholm og Vemmetofte, på Fyn Skjoldemose, Løjtved og Bramstrup, i Jylland Landting samt en gård i København. Var dermed en af rigets største godsejere og gik under tilnavnet "den rige". Rosenkrantz tog sig godt af sine godsers fattige, oprettede asyler på nogle, indrettede skolestuer og betalte degne for at undervise. Blev trods sin rigdom og anseelse aldrig rigsråd, hvilket kan skyldes en episode med biskoppen i Lund, som kostede en større bøde. I 1645 blev Rosenkrantz tvunget til at overgive Hammershus til en mindre svensk styrke landsat på Bornholm, blev af Christian 4. stillet for rettertinget, men frifundet af rigsrådet. Var far til Oluf Rosenkrantz og bror til Palle Rosenkrantz.