Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk forfatter og gehejmeråd

Født onsdag den 12. marts 1623 på Laholm, Halland, Sverige
Død fredag den 13. marts 1685 på Egholm, Sæby, Lejre

Mini-biografi: Var søn af Holger Rosenkrantz, kom på Herlufsholm Skole, studerede derefter i udlandet og immatrikuleredes 1644 i Basel. Blev derefter ansat som sekretær i danske kancelli og fulgte 1649 Corfitz Ulfeldt til ambassaden i Haag. Oluf Rosenkrantz var i besiddelse af flere godser og lånte på et tidspunkt hoffet penge. Var alligevel ikke velset og fik intet embede, da man var imod den gamle adel. Det ændrede sig under Christian 5., hvor Rosenkrantz ophøjedes til friherre, blev Ridder af Dannebrog, etats- og justitsråd, medlem af højesteret og siden af kommissionen, der skulle gennemse Vitus Berings danske kongekrønike Florus Danicus. Da der udkom et par tyske bøger med flere angreb på dansk adel, udgav Rosenkrantz 1681 til forsvar Apologia nobilitatis Daniæ, som vakte forbitrelse ved hoffet og førte til tiltale fra generalfiskalen. Rosenkrantz forsvarede sig med at det var en historisk bevisførelse for adelens troskab og valgrigets oprindelighed, generalfiskalen krævede bl.a. degradering fra titler og bestillinger, forvisning fra kongens riger og lande samt konfiskering af bogen. Sagen kom for højesteret, dommen blev forbrydelse af charger og hovedlod, udelukkelse fra København og genkaldelse af det ulovlige i apologien, hvilket kongen omstødte til en bøde på 20.000 rigsdaler, hvilket dog ruinerede Rosenkrantz helt.