Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk lensmand

Født onsdag den 28. juni 1587 på Glimmingehus, Skåne, Sverige
Død tirsdag den 22. februar 1642 på Krenkerup (tidl. Hardenberg), Radsted, Lolland

Mini-biografi: Var søn af en godsejer, der efter sigende var den rigeste mand i Skåne og fik en uddannelse, der lignede alle andre at tidens unge adelsmænds. Tilbragte sin skoletid i Sorø og rejste derefter sammen med sin bror Oluf til udlandet og studerede i Wittenberg, Geneve, Nederlandene og Paris. Virkede siden som embedsmand, både inden for diplomatiet og militæret, var sekretær i kancelliet, Fænrik ved kongens livregiment, deltog i belejringen af Kalmar, var marskal på en sendefærd til Spanien og ledsagede ofte kongen i udlandet. Palle Axelsen Rosenkrantz fik 1613 et prælatur og kannikedømme i Aarhus, var i årene 1616-32 lensmand på Vordingborg og Jungshoved. Var 1629-42 lensmand på Ålholm og Nykøbing, 1620 generalkrigskommissær of 1630 skoleherre på Herlufsholm. Blev 1633 udnævnt til Ridder af Elefanten. Rosenkrantz var gift tre gange og blev i sine ægteskaber far til i alt 13 børn.