Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk politiker, udenrigsminister og konseilspræsident

Født onsdag den 16. november 1842 i Gudme, Fyn
Død fredag den 19. september 1924 i Gudme, Fyn

Mini-biografi: Var søn af en kammerherre, blev i 1860 student fra Herlufsholm Kostskole, læste jura og tog kandidateksamen i 1869. Overtog Tangegård under Broholm i fæste, deltog efter faderens død 1882 i driften af Broholm og blev ved moderens død 1894 ejer af stamhuset. Hannibal Sehested sad som medlem af bestyrelsen i Det Kongelige Landhusholdningsselskab, var medlem af Privatbankens bankråd samt tilsynsmand ved Landbohøjskolen. Blev 1886 valgt ind i landstinget, hørte til Estrups fløj, var 1891 ordfører for "øl-skatteloven", blev 1894 medlem af Landbokommissionen og var i to perioder Landstingets viceformand. Var ved ministeriet Reedtz-Thotts afgang i 1897 på tale som ministerchef, men dannede først ministerium efter H.E. Hørrings tilbagetræden i år 1900. Overtog selv udenrigsministerposten, mens Willaim Scharling blev finansminister, C. Goos justitsminister og Ludvig Bramsen indenrigsminister. Sehested havde i september, et voldsomt sammenstød med grev Mogens Frijs fra De Frikonservative, hvilket svækkede ministeriets stilling. Ved folketingsvalget 3.4.1901 halveredes højre gruppen. Sehested blev af Christian 9. bedt om at indgive afskedsbegæring og Venstre-regeringen Deuntzer blev udnævnt. Sehested beholdt landstingsmandatet til 1910, fik titel af kammerjunker, hofjægermester samt kammerherre. Blev udnævnt til Dannebrogsmand, Ridder af Dannebrog og Kommandør af 1. grad. Var bror til komponisten Hilda Sehested samt landbrugsminister Knud Sehested.