Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk politiker, godsejer og landbrugsminister

Født onsdag den 4. december 1850 på Broholm, Gudme, Fyn
Død lørdag den 28. august 1909 på Addithus, Brædstrup, Horsens

Mini-biografi: Var søn af en kammerherre, blev student 1869 og cand.jur. 1874. Blev 1876 ansat som volontør i indenrigsministeriet, assistent 1878, fuldmægtig 1886, kontorchef 1893 og 1894 departementschef i landbrugsdepartementet. Knud Sehested ejede skovejendommen Addithus og overtog 1893 tillige Tøstrupgård ved Kolind. Blev i 1896 Danmarks første landbrugsminister i ministeriet Reedtz-Thott, fik gennemført vigtige love om jords udstykning og sammenlægning, om tilsyn med udførsel af fersk kød, om fabrikation og forhandling af margarine og om vands afledning. Forberedte tillige lovgivning om bl.a. handel med gødnings- og foderstoffer, jordlodder til landarbejdere, landøkonomiske forskudsforeninger, kvægtuberkulosens bekæmpelse samt om statskonsulenter og forskellige fiskeriforhold, lovforslag, der siden blev taget op af efterfølgerne. Sehested samarbejdede med venstregrupperne, men mødtes med modstand fra den ikke landbrugsvenlige højrefløj og fulgte ikke med over i den nye regering da ministeriet trådte tilbage 1897. Havde dog markeret landbrugsministeriets position, modtog stor anerkendelse fra landbruget og valgtes 1898 til præsident i landhusholdningsselskabet. Deltog 1905 i oprettelsen af Det internationale landbrugsinstitut i Rom, var Danmarks repræsentant her, var formand for Dansk landbrugsmuseums bestyrelse og formand for Det kgl. danske haveselskab. Havde titel af Kammerherre, var Ridder af Dannebrog og Dannebrogsmand. Bror til konseilspræsident Hannibal Sehested og komponisten Hilda Sehested.