Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk politiker, lektor, minister og professor

Født lørdag den 3. januar 1835 i Rønne, Bornholm
Død torsdag den 20. december 1917 i København

Mini-biografi: Var søn af en overlæge, blev 1851 student, læste jura og tog kandidateksamen 1857, fik samme år ansættelse som assistent i det slesvigske ministerium. Modtog 1859 en guldmedalje fra universitetet, blev efter en udlandsrejse lektor og professor i strafferet, retsfilosofi samt folkeret 1861. Carl Goos var medlem af Videnskabernes Selskab og Proceskommissionen, var formand for Teaterkommissionen, præsident for Instituttet for folkeret, overinspektør ved Fængselsvæsenet, repræsentant for Dagbladets udgivere, formand i kontrolkomitéen for Det forenede danske Livsforsikrings Akts. Hafnia, for Dansk Folkemuseum, for Det kongelige Blindeinstitut, direktør for De kongelige Døvstumme institutter, medlem af bestyrelsen for Dronning Caroline Amalies Asyl og Asylselskabs Legat. o.a. Var 1880-84 folketingsmand for Københavns 5. Kreds, blev 1885 kongevalgt landstingsmand, sad som kultusminister i ministeriet Estrup 1891-94, var justitsminister under Sehested 1900-01. Udgav en del skrifter som "Den danske Strafferets almindelige Del", "Den danske Straffeproces i Forhold til Strafferetsplejens Grundsætninger", "Den nordiske Strafferet", "Den danske strafferetspleje fra Christian V til nutiden", "A.S. Ørsteds betydning for den dansk-norske retsvidenskab", "Forelæsninger over almindelig Retslære", "Forelæsninger over den danske Strafferets specielle Del" og "Das Staatsrecht des Königreichs Dänemark". Blev udnævnt til æresdoktor ved universiteterne i Uppsala, Kristiania og København. Blev Dannebrogsmand, modtog Storkorset og en del udenlandske ordener.