Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2022

Dansk forfatter og præst

Født tirsdag den 28. april 1818 i Skive
Død lørdag den 12. marts 1904 i Hillerød

Mini-biografi: Var søn af provst Jens Møller, blev 1836 student, læste teologi, tog kandidateksamen 1842 og blev året efter kapellan hos faderen. Blev 1850 feltpræst ved hæren i Slesvig, siden feltprovst. Ville ikke forlade de syge soldater, da hæren blev hjemsendt året efter og anmodede kultusminister J.N. Madvig om at måtte blive. Erik Høyer Møller blev 1857 garnisonspræst i Slesvig og 1861 sognepræst i Nordborg på Als. Blev 1864 igen feltprovst, tillige med Peter Rørdam og Johannes Clausen, mens Ernst Trier var feltdegn. Blev efter danskernes nederlag afsat fra embedet i Nordborg af preusserne, flyttede til Odense, blev 1866 sognepræst i Kølstrup og Agedrup, 1881 provst for Bjerge og Åsum herreder, tog afsked 1892, flyttede til Randers og siden til Hillerød. Valgtes 1869 til Folketinget i Kertemindekredsen med Klaus Berntsen som modkandidat, stillede ikke op ved næste valg. Har udgivet nogle prædikener, et lille skrift: "Om de Fattige og deres Forsørgelse", omarbejdede sin fars Haandbog for Præster, skrev under mærket: "En gammel Feltpræst" Præsten i Krigen, Tre af mine Venner, Ellen, et Livsbillede af en trofast Sjæl, Overlægen, Livs- og Krigserindringer fra 1850-64 og Den gamle Præstegaard om barndomshjemmet i Salling. Var Ridder af Dannebrog, Dannebrogsmand samt Kommandør af 2. grad.

Gilleleje Kirkegård 2015
© www.gravsted.dk (foto:fl)