Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk provst og stænderdeputeret

Født tirsdag den 29. august 1786 i København
Død fredag den 12. juni 1863 i Grinderslev, Skive

Mini-biografi: Var søn af en købmand, blev 1802 student fra Borgerdydskolen i København, læste teologi og tog embedseksamen 1807, blev 1813 kapellan i Skive og Resen. Jens Møller fik 1821 kaldet som sognepræst til Grinderslev og Grønning i Salling, bevarede dette embede resten af livet og var fra 1834 tillige provst for Nørre, Hindborg, Harre, Rødding og Fjends herreder. Sad i årene 1842-51 som medlem af Viborg amtsråd, 1844 og 1846 som kongevalgt medlem af den jyske stænderforsamling. Skrev 1820 Haandbog for Præsten som gejstlig og verdslig Embedsmand, der siden kom i adskillige stærkt omarbejdede udgaver, den sidste ved sønnen Erik Høyer Møller. Bogen havde en del mangler, men var alligevel i mange år et meget udbredt og benyttet hjælpemiddel til oplysning om den danske præsts embedsforretninger. Møller udgav også Forsøg til en oeconomisk-statistisk Beskrivelse over Danmarks geistlige Embeder og en samling Prædikener og Lejlighedstaler. Talte for en højnelse af moralen i oplysningstidens stil og vendte sig bestemt mod 1700-tallets høje vurdering af fornuften som ledestjerne i religiøse spørgsmål. Møller blev i 1854 udnævnt til Ridder af Dannebrog.