Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk politiker, ingeniør, konferensråd og teknikborgmester

Født mandag den 19. oktober 1812 i Roskilde
Død mandag den 27. marts 1893 i København

Mini-biografi: Var søn af en malermester, blev i 1830 student, tog 1835 polyteknisk eksamen, blev straks efter ansat som fuldmægtig ved Mønten i København. Modtog 1837 understøttelse fra Københavns Universitet og Den Reiersenske Fond og foretog en to-års studierejse, blev ved hjemkomsten i 1840 fabrikskontrollør i Altona. Edvard Diderik Ehlers indhentede oplysninger fra udlandet til den danske regering og var fra 1843 medlem af administrationen for Frederiksværks fabrik og gods. Fik i 1846 titel af justitsråd, var til 1848 kommitteret i Generaltoldkammeret samt Kommercekollegiet og 1849-58 enebestyrer af Frederiksværk. Blev 1851 konstitueret fabriksdirektør under Indenrigsministeriet, førte tilsyn med Den kongelige Porcelænsfabriks bestyrelse, var tillige formand for Industriforeningen, Christiansborg Slots ridebanes industriudstilling, tog sig af Danmarks deltagelse i Verdensudstillingen i Paris 1855, var formand for kommissionen vedrørende Toldloven af 1863. Blev 1858 teknisk borgmester i København, fik året efter sat gang i byens kloaksystem, kunne i 1863 indvi den første sporvej, 1865 påbegynde udførelsen af en ny havneplan og 1869 åbne den ombyggede Knippelsbro. Fik Ehlersvej i Hellerup opkaldt efter sig. Udnævntes til konferensråd, etatsråd samt til Kommandør af 1. grad af Dannebrog. Var i 1. ægteskab gift med etatsråd L.N. Hvidts datter, blev i 2. ægteskab far til lægen Edvard Ehlers.