Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk fabriksdirektør, etatsråd og fondsstifter

Født fredag den 16. februar 1742 i København
Død mandag den 20. juli 1795 i København

Mini-biografi: Var søn af en bogholder, blev student som 14årig og fire år efter cand.jur. Derefter ansat til at assistere faderen i Varemagasinet, blev i 1763 betroet at få en varesending sikkert til Polen, hvilket lykkedes og Niels Lunde Reiersen blev i 1768 forfremmet til bogholder og kasserer. Blev sekretær ved en kommission, der havde opsyn med fabriksvæsenet, i 1774 selvstændig fabrikskommissær for København og kunne kalde sig agent. Var en dygtig og energisk embedsmand og blev tillige både fabrikant og købmand. Overtog i 1775 Den kongelige Silkefabrik, som faderen fra 1760 havde været medejer af og som var blevet drevet af staten, indgik samme år et partnerskab med Frédéric de Coninck. De åbnede Handelshuset de Coninck & Reiersen, der dristigt deltog i handelskampen som den daværende krig tillod de neutrale lande. Firmaet fik en del skibe til at sejle under dansk flag og tog på egne ostindiske ekspeditioner, til ærgrelse for Det asiatiske Kompagni, der havde haft monopol på denne handel og oven i købet overtog man det Østersøisk Guineiske Kompagni i 1787. Reiersen skabte sig en formue, købte fem godser, døde ugift og stiftede testamentarisk Det Reiersenske Fond, der skulle tjene til "Manufakturvæsenets og Industriens Udvidelse og Forøgelse".