Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk erhvervsmand, politiker og minister

Født mandag den 27. oktober 1777 i København
Død søndag den 16. marts 1856 i København

Mini-biografi: Var søn af en hørkræmmer, tog teologisk embedseksamen 1795 og måtte ved faderens død 1798 overtage dennes forretning. Klarede sig godt som købmand til krigsårene 1807-14, blev 1809 ansat som børskommissær af regeringen, sad i kommissionen for fjendtlig ejendom og blev medlem af varekontrolkommissionen. Genoptog 1816 handelsvirksomheden, blev en af Danmarks største skibsredere, købte Danmarks første dampskib, der sejlede på ruten København-Kiel. Lauritz Hvidt havde tillige en assurandørforretning, sad i Nationalbankens repræsentantskab og var med til at give handelsstanden store lån, medlem af direktionen for Københavns Sparekasse, sad i Grosserersocietetets komité, blev 1842 formand, var kurator for vajsenhuset, medlem af missionskollegiet og af de oplyste mænds forsamling. Fik ved stændervalgene mange stemmer, kæmpede for valgretten blandt især gårdfæstere, var tilhænger af pressens tilstedeværelse ved forhandlingerne, tog initiativ til oprettelsen af Trykkefrihedsselskabet og var medstifter af Den slesvigske hjælpeforening af 1844. Hvidt var medlem af borgerrepræsentationen, gik 1845 som formand alene til Frederik 7. med et andragende om støtte til den danske nationalitet i Slesvig og blev minister uden portefeuille i Martsministeriet. Fik indflydelse på udkastet til grundloven, men ikke i den grundlovgivende rigsforsamling og modtog ikke valg til landstinget. Var Ridder af Dannebrog, Dannebrogsmand og Kommandør af Dannebrog.