Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk lærer, forfatter og professor

Født torsdag den 21. marts 1867 i Årup, Torslev, Jammerbugt
Død fredag den 1. juni 1928 i Hellerup, Gentofte

Mini-biografi: Var søn af en sognepræst, fik efter skoletiden en praktisk uddannelse i skovbrug på Herlufsholm, blev forstkandidat 1879. Kom derefter på Landbohøjskolen som manuduktør for forststuderende, underviste i skovplanlægning og fik et indgående kendskab til P.E. Müllers undervisning i skovbrugsfag, vikarierede for denne som forstdocent, blev 1885 fast ansat og fik Adolf Oppermann som assistent. Carl Vilhelm Prytz uddannede sig yderligere ved studierejser til bl.a. Skotland, Tyskland og Frankrig og udnævntes 1893 til professor. Udarbejdede lærebøger i Skovbrugets Driftslære, i Skovbrugsøkonomi, i Administrationslære samt i Træmålings- og Tilvækstlære. Overtalte lensgreve C.F. Danneskiold-Samsøe til at indkalde til stiftende møde af Dansk Skovforening og udgav sammen med Oppermann Tidsskrift for Skovvæsen som skovforeningen benyttede til 1916, da Dansk Skovforenings Tidsskrift så dagens lys. Prytz gav igen ved at udgive Tidsskrift for Skovvæsen og Træhandel. Udgav adskillige bøger om skovøkonomi, beskatning, planlægning, undervisning og piledyrkning og skrev artikler til Nationaløkonomisk Tidsskrift, Tilskueren og dagspressen, var i flere år medarbejder ved Salmonsens Konversationsleksikon. Gik imod E.M. Dalgas' optimistiske udregninger af hedeplantagernes økonomi og indledte en diskussion, der gav genlyd i dagspressen. Modtog Den Islandske Falks Orden for indsats for skovplantningen på Island, var Ridder af Dannebrog og Dannebrogsmand. Far til historikeren Signe Prytz.