Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk forstander, forfatter og professor

Født mandag den 14. januar 1861 i Nyrup, Skælskør
Død søndag den 15. november 1931 i Springforbi, Taarbæk

Mini-biografi: Var søn af en skovrider, tog realeksamen 1876, blev matematisk student fra Sorø Akademi 1879, forstkandidat 1883 og begyndte derefter som assistent ved skovbrugsundervisningen på Landbohøjskolen. Adolf Oppermann blev 1887 lærer i skovbrug, deltog i stiftelsen af Dansk Skovforening, var et yderst aktivt medlem af fællesbestyrelsen og deltog som formand adskillige udvalg. Arbejdede for at afsætte og transportere produkter fra skoven og skabe forbindelse mellem Landbohøjskolens undervisning, skovbruget og de tilknyttede industrivirksomheder. Oppermann besøgte skovene i Østrig-Ungarn og Danmark, udnævntes til lektor 1892, blev 1895 professor. Var i 7 år efor ved Landbohøjskolens Bibliotek og som formand for bibliotekskomitéen, med til at udgive katalog og omorganisere. Da der 1901 oprettedes et selvstændigt forstligt forsøgsvæsen blev Oppermann forsøgsleder, 1910 udnævnt til forstander og kgl. udnævnt 1917. Var medudgiver af Tidsskrift for Skovvæsen, redigerede skriftrækken Det Forstlige Forsøgsvæsen i Danmark, medlem af Danmarks Naturvidenskabelige Samfund, af Kungliga Lantbruks-Akademien, af kommissionen om en ny skovlov, formand for kommissionen vedrørende undervisning i tropeskovbrug samt medlem og Dr.h.c. ved Hochschule für Bodenkultur i Wien. Æresmedlem af Finska Forstsamfundet og af Danske Forstkandidaters Forening, udnævntes til Ridder af Dannebrog men frabad sig dekorationen. Skrev bl.a. Dalgas, Hedesagens Forkæmper, Bidrag til det danske Skovbrugs Historie og Skovbrugslære.